Rosh Hashanah Evening Service

25 Sep @ 8:00 pm - 10:00 pm